ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 25 ສິງຫາ 2021 ນີ້ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີມອບ-ຮັບອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ອົງປະກອບ 2 ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງ ອາລີ ກໍາມະການພັກແຂວງ ເລຂາພັກ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕາງໜ້າຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ  ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ມີຄະນະພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຂະແໜງ ແລະ ວິຊາການພາກສ່ວນ ກ່ຽວ ຂ້ອງຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ພິທີມອບ - ຮັບໃນຄັ້ງນີ້ໂຄງການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ອົງປະກອບ 2 ການຫັນລະບົບອຸຕຸນິຍົມ-ອຸທົກກະສາດ ແລະ ແຈ້ງ ເຕື່ອນໄພລວງໜ້າໃຫ້ທັນສະໄໝ ໄດ້ມອບອຸປະກອນໄອທີ, ເຟີນີເຈີໃຫ້ແກ່ພຊສຂ ( ໂດຍສະເພາະ ຂະແໜງ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ) ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

 • ປະເພດໄອທີ:
 1. Printer Brother MFCDCP-T310                                ຈໍານວນ 6 ໜ່ວຍ
 2. Photocopy anon IR 2006N                                     ຈໍານວນ 1 ໜ່ວຍ
 3. LCD Projector Brother H6541BDI                             ຈໍານວນ 1 ໜ່ວຍ
 4. Tripod Screen                                                       ຈໍານວນ 1 ແຜນ
 5. Desktop Computer Acer Spire TC-1660                     ຈໍານວນ 3 ຊຸດ
 6. Computer Laptop Acer Spire 3 A315-58-74EL             ຈໍານວນ 3 ໜ່ວຍ
 • ປະເພດເຄືອງເຟີນິເຈີ
 1. ຊຸດໂຕະເຮັດວຽກແບບໂຕ ໃຫ່ຍ                                        ຈໍານວນ 2 ໜ່ວຍ
 2. ຊຸດໂຕະເຮັດວຽກແບບໂຕ ໃຫ່ຍ                                        ຈໍານວນ 4 ໜ່ວຍ
 3. ໂຕະໂຄງເຫຼັກ-ໜ້າໂຟມມີກາຟີຊີ 6 ລີ້ນຊັກ                            ຈໍານວນ 15 ໜ່ວຍ
 4. ຕັ້ງນວມ-PU ໜູນໄດ້, ເບາະໜັງ(ໃຫ່ຍ)                               ຈໍານວນ 2 ໜ່ວຍ
 5. ຕູ້ຫຼັກປະຕູ 2 ບານດ້ານໃນມີ 4 ຖ້ານ                                  ຈໍານວນ 8 ໜ່ວຍ
 6. ຕູ້ເຫຼັກບານເລື່ອນ 2 ຊັ້ນ                                               ຈໍານວນ 10 ໜ່ວຍ
 7. ຕູ້ເຫຼັກ 40 ຊອງ 4 ຖ້ານ                                               ຈໍານວນ 10 ໜ່ວຍລ
 8. ຕັ້ງນວມ-PU ໜູນໄດ້, ເບາະໜັງ(ນ້ອຍ)                              ຈໍານວນ 19 ໜ່ວຍ
 9. ຕັ່ງນວມໂຄງເຫຼັກສໍາລັບຫ້ອງປະຊຸມ                                   ຈໍານວນ 20 ໜ່ວຍ
 10. ໂຕະໂຄງໄມ້, ໜ້າໂຟມມີກາສໍາລັບຫ້ອງປະຊຸມ                         ຈໍານວນ 7 ໜ່ວຍ
 11. ໂຕະໂຄງໄມ້ຕູ້ເຊບ                                                        ຈໍານວນ 1 ໜ່ວຍ
 12. ກະດານຂາວໂຄງອາລູມີໂຍມ                                             ຈໍານວນ 1 ແຜນ
 13. ກະດານດໍາປັກມຸດ                                                       ຈໍານວນ 3 ແຜນ
 14. ກະດານ 2 ໜ້າມີຂາປີ່ນໄດ້                                               ຈໍານວນ 2 ແຜນ

ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 371.417.426 ກີບ ( ສາມຮ້ອຍເຈັດສີບເອັດລ້ານສີແສນສີບເຈັດພັນສີຮ້ອຍຊາວຫົກກີບ)